NIEUWSBRIEF OKTOBER 2019

REGIOPOORTWACHTERS.NL


Met belangrijke informatie over de Wet arbeidsmarkt in balans

In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over het volgende

 

  • Opbrengst voor Support Casper
  • Wat verandert er per 1 januari 2020: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
  • Ziek en hersteld melden via portalen en via uw mobiele telefoon
  • Het is tijd voor de griepprik
  • Wijzigen arbo-contract en indexering tarieven 2020

Bijdrage voor Support Casper

Iedere dag sterven er in Nederland acht mensen aan alvleesklierkanker. Vaak binnen een jaar. De Stichting Casper wil daar verandering in brengen door onderzoek te steunen naar hele nieuwe behandelmethoden. Zie verder www.supportcasper.nl

 

Tijdens de relatiedag van Regiopoortwachters.nl zijn onder leiding van Hans van Breukelen unieke sportitems geveild. Deze veiling en de sponsoractie hebben geleid tot het mooie bedrag van € 6.355 voor de Stichting Casper. Wij bedanken onze relaties voor hun bijdrage.

Gerard Egberts reikt namens Regiopoortwachters.nl de cheque uit aan Sylvia Wolfert van Stichting Casper

Wat verandert er vanaf 1 januari 2020: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen.

 

WAB-checklist voor werkgevers: wat u voor 1 januari moet doen

Vanaf 1 januari 2020 veranderen dus de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Bereid u als werkgever voor. Raadpleeg de checklist en kijk waar u nog voor 1 januari actie op moet ondernemen.

Ziek en hersteld melden via portalen en via uw mobiele telefoon

Op dit moment melden werkgevers hun werknemers ziek via portalen van hun verzekeraar, accountants, PI systemen of via het HR Portaal van onze zusterorganisatie Regio HR. Het verzuimdossier raadplegen zij in onze verzuimapplicatie Verzuimsignaal. Als het melden in het HR Portaal en daarnaast het raadplegen in de verzuimapplicatie teveel “gedoe” geeft, dan kunnen werkgevers hun ziekmelding ook per telefoon aan ons doorgeven. Zie hiervoor onze nieuwsbrief van september vorig jaar via https://www.regiopoortwachters.nl/nieuwsbrief-september.html

 

Op dit moment zijn wij bezig om de omgeving van het HR Portaal en onze verzuimapplicatie te integreren zodat de werkgever straks met 1 inlog terecht kan in zowel de verzuimapplicatie als ook het HR Portaal van Regio HR. Voor een snel overzicht van de functionaliteiten van het HR Portaal zie https://youtu.be/WlqBSx-d4iM

 

Daarnaast vindt deze week een update van het HR Portaal plaats waardoor werkgevers via hun mobiele telefoon op een eenvoudige wijze hun werknemers ziek of hersteld melden.

Voor een releaseoverzicht van alle aanpassingen en nieuwe functionaliteiten klik hier.

Het is tijd voor de griepprik

De bladeren vallen, de wintertijd is ingegaan. Tijd voor de griepprik. Via onze dochterorganisatie Poortwachterdirect kunt u op een eenvoudige manier uw personeel in aanmerking brengen voor een griepprik. Voor meer informatie zie https://www.poortwachterdirect.nl/interventie/vaccinaties/

Wijzigen arbocontract en indexering tarieven 2020

Door onze recente naverrekeningsactie met behulp van de verzamelloonstaat hebben wij van een aantal werkgevers te horen gekregen dat het arbocontract dat zij met Regiopoortwachters.nl hebben afgesloten niet (meer) bij hun personele organisatie past. Hierom bieden wij aan, dat wij uw contract per 1 januari 2020 omzetten naar een andere variant als u in november van dit jaar uw wijziging aan ons doorgeeft via info@regiopoortwachters.nl.

 

Via  https://www.regiopoortwachters.nl/dienstverlening.html vindt u meer informatie over de verschillende verzuimpakketten. Voor verzuimabonnementen gelden speciale voorwaarden.

 

Daarnaast willen wij u informeren dat wij conform onze leveringsvoorwaarden onze tarieven indexeren met een factor 1,026 op basis van de CBS Totaalindex.

Contact

Grotestraat 43

5991AV  Baarlo

 

Telefoon: 0 (+31) 88 - 077 04 00

E-mail: info@rpwzo.nl

Copyright Regiopoortwachters.nl 2021